• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

شیراز میزبان مسابقات انتخابی تیم ملی فیزیک، فیزیک کلاسیک و ماسکولار شد

بعد از نشستی که چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه با حضور عبدالمهدی نصیرزاده رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، محمدعلی فرهنگ مهر رییس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان فارس و محسن پیری سرپرست کمیته فیزیک برگزار شد، تصمیم گیری در خصوص زمان و مکان مسابقات انتخابی تیم ملی در رشته های فیزیک، فیزیک کلاسیک و ماسکولار اتخاذ شد.

بر همین اساس مسابقات انتخابی تیم ملی در رشته های فیزیک، فیزیک کلاسیک و ماسکولار جهت حضور در مسابقات آسیایی و جهانی از ۲۰ الی ۲۲ مردادماه سال جاری به میزبانی شهر شیراز برگزار خواهد شد.

گفتنی است؛ با امضای تفاهم نامه میان رییس فدراسیون بدنسازی و رییس هیات بدنسازی استان فارس میزبانی مسابقات رسما به شهر شیراز واگذار شد.