• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

پیام تبریک رییس فدراسیون بدنسازی ایران و رییس کمیسیون ورزش های دانشگاهی IFBB به رییس جدید فیزو

پس از انتخاب «لئونز ادر» به عنوان رئیس فدراسیون بین المللی ورزشهای دانشگاهی( FISU)، عبدالمهدی نصیرزاده ریاست او را بر این فدراسیون تبریک گفت. در متن تبریک رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام آمده است:

« از طرف فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران و از طرف کمیسیون ورزش های دانشگاهی IFBB انتصاب شما را به سمت ریاست فیزو تبریک عرض می کنم و قویا مطمئن هستم که با حضور شما به عنوان ریاست فیزو، فرصت بسیار استثنائی در اختیار ما قرار خواهد گرفت که مسیر ورود پرورش اندام را به بازی های یونیورسیاد همچون زمانی که آقای اولگ حضور داشت، هموار نماییم .»

پس از انتشار این پیغام در بخش انگلیسی اینستاگرام فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، رئیس فدراسیون بین المللی ورزشهای دانشگاهی در پیغام خود، از رئیس فدراسیون بدنسازی ایران تشکر به عمل آورد. لئونز ادر در پاسخ خود، ضمن تقدیر و تشکر از پیام پر مهر ریاست فدراسیون ایران، ابراز امیدواری کرد که فیزو با حمایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران و کمیسیون ورزش های دانشگاهی IFBB، کار خود را به خوبی پیش خواهد برد.